x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MVKS20V Auktorisoitu kääntäminen II (venäjä-suomi) - 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
­– ymmärtää asiakirjojen intertekstuaalisen sidoksisuuden työkieliparin kulttuureihin
– tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet
– osaa laatia laillisesti pätevän käännöksen venäjästä suomeen
– tunnistaa työkieli ja -kulttuuriparikohtaisia käännösongelmia ja osaa ratkaista niitä oheisaineistoja ja apuvälineitä käyttäen

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ulla Agopov, Vastaava opettaja

Opetus

11.10.2012 – 13.12.2012
Seminaari 20 tuntia
To 11.10.2012 klo 14-18, Pinni B4086
To 25.10.2012 klo 14-18, Pinni B4086
To 8.11.2012 klo 14-18, Pinni B4086
To 22.11.2012 klo 14-18, Pinni B4086
To 13.12.2012 klo 14-18, Pinni B4086

Arviointi

Numerolla 1-5.