x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA13 Kandidaatintutkielmaseminaari - Seminaari, Ryhmä 13 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat tieteellisen tutkimuksen vaiheet ja kykenevät toteuttamaan ne
– oppivat asettamaan mielekkään tutkimustehtävän
– osaavat hankkia sen ratkaisemista palvelevaa havaintoaineistoa
– kykenevät analysoimaan ja tulkitsemaan havaintonsa
– pystyvät arvioimaan onnistumistaan
– osaavat laatia työstään tieteellisen tutkimusraportin

Yleiskuvaus

Max 12 opiskelijaa/ryhmä.

Ne kasvatustieteitä sivuaineena/valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat, jotka haluavat suorittaa aineopinnot kokonaisuudessaan, voivat osallistua kandidaatintutkielmaseminaareihin (ei osallistumista tiedonhankintataitojen opetukseen ja kypsyysnäytteeseen).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 21.10.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Opettaja

Opetus

15.11.2012 – 17.5.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Seminaari 36 tuntia
Ryhmä 13 (Vuorikoski)
To 22.11.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 9-12, Virta h. 352
To 10.1.2013 - 17.1.2013 viikoittain klo 9-11, Tiedonhankintataidot, Humanika-Kirjasto, mikroluokka 1
To 24.1.2013 klo 9-12, Virta 365
To 7.2.2013 klo 9-12, Virta 352
To 4.4.2013 klo 9-12, Virta 256
To 11.4.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 9-12, Virta 365

Lisätiedot

Ryhmän työskentely loppuu syyslukukaudella 2013 lokakuun loppuun mennessä.