x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Tutkimusmetodologisia haasteita terveydenhuollon kentällä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteina on, että opiskelija tuntee työelämän tutkimuksen kehittämistä ja metodologiaa sekä on perehtynyt tutkimuskentän käytännön sovelluksiin. Opiskelija ymmärtää työelämää koskevan etnografisen ja vuorovaikutusta koskevan tiedon tuottamisen erityispiirteitä ja hahmottaa aineiston keräämisen ja analysoinnin kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Huom!

ILMOITTAUTUMINEN on päättynyt 7.3.2013, mutta   KURSSILLA ON VIELÄ TILAA! Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ota  mahdollisimman pian yhteys Tiina Tiilikkaan (tiina.tiilikka@uta.fi)

****************************************

Kurssilla käydään läpi työelämän tutkimuksessa esiintyviä laadullisen tutkimuksen haasteita. Kurssi koostuu luennoista, oheiskirjallisuudesta sekä aineistojen analyysiharjoituksista. Luennoilla esitellään tutkimushanketta ja tutkimusaineistoa, jossa tarkastellaan ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa vallitsevia yhteistoiminnallisia työ- ja toimintakäytänteitä. Tutkimusaineisto koostuu ensihoitajien työn etnografisesta havainnoinnista ja haastatteluista, puhelin- ja radiopuhelinliikenteen tallenteista sekä videonauhoituksista, jotka on taltioitu sairaankuljetusyksiköissä. Luennoilla tuodaan esiin tutkimusaineiston keräämiseen liittyviä metodologisia ongelmia ja ratkaisuja. Luentojen aiheina ovat yksilö- ja ryhmähaastattelujen toteuttaminen ja kerronnallinen/argumentaatioanalyysi, videoaineistojen kerääminen ja keskustelunanalyysi. Analyysiharjoituksissa tutustutaan erilaisiin aineiston  analyysin ja tulkinnan tapoihin. Opiskelijat suorittavat harjoitusanalyysin videoaineiston, ryhmä- tai yksilöhaastatteluaineiston pohjalta.

Korvaavuus: Kurssilla voi korvata SOSM5 Tutkimusmenetelmäkurssin maisteriopiskelijoille (5op), SOSM7 Sosiaalitieteiden maisteriopintojen valinnaisia opintoja (5op) tai Työelämän tutkimuksen teemaopinnoista kurssin SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen (5 op).

Opetuksesta vastaavat: YTT Tiina Tiilikka (koordinaattori), YTT Hannele Palukka ja YTT Petra Auvinen.

Opetus: Luentoja 4 x 2 tuntia ja analyysiharjoituksia 3 x 3 tuntia. Palaute.

******************

Opetuksen aika- ja paikkatiedot:

Luennot: torstaisin 14.3., 21.3., 4.4. ja 11.4.2013 klo 10-12

Itsenäistä työskentelyä 18.4.


Analyysiharjoitukset: torstaisin 25.4., 2.5. ja 16.5.2013 klo 10-13

Palaute: torstaina 16.5.2013

Paikka: Linna 5028

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Tiilikka, Hannele Palukka, Petra Auvinen, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2013 – 16.5.2013

Arviointi

Numerolla 1-5.