x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön hyvinvointivaltiolliseen, kunnalliseen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvaan toimintaympäristöön ja sen kehittymiseen.

Opettajat

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.n.kuusisto[ät]uta.fi

Opetus

Seminaari

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

2. Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma 2008. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Heikkilä, Matti & Lahti, Tuukka (toim.) 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007. Helsinki: Stakes.

4. Niemelä, Heikki & Salminen, Kari. Suomalainen sosiaaliturva. Uusin painos. Helsinki: Kela.

5. Niemelä, Mikko 2008. Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102.

Lisätiedot

Opiskelija voi korvata kohtien 3. ja 5. kirjallisuuden osallistumalla sosiaalityön maisteriopiskelijoiden harjoittelun (STYS2B) analyysiseminaariin 20 tunnin ajan ja kirjoittamalla analyysiseminaarin vetäjälle kahden sivun oppimispäiväkirjan.

Opiskelija osallistuu valitsemiinsa seminaareihin kuuntelijana ja halutessaan keskustelijana ja kerää näin 20 tuntia. Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua. (Tarkista ohjelma netistä mahdollisten muutosten varalta.) Opiskelija kirjoittaa kokonaisuudesta yhden oppimispäiväkirjan (noin 2 sivua) ja palauttaa sen seminaarin vastuuopettajalle Anna Metterille.  Seminaarissa opiskelija rakentaa käsitystä sosiaalityöstä eri toimintaympäristöissä ja ymmärrystä ajankohtaisista sosiaalityön ja palvelujärjestelmän kysymyksistä. Seminaari tarjoaa aineksia myös ammatillisen identiteetin rakentamiselle.