x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisiä työelämän vuorovaikutukseen liittyviä tutkimussuuntauksia. Hän ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti työelämän ryhmäilmiöihin, valtaan, työhyvinvointiin, emootioihin ja vuorovaikutukseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä ja soveltaa oppimaansa käytännön työelämän tilanteisiin.

Yleiskuvaus

Kurssisisältöjä: Työelämän vuorovaikutuksen tutkiminen, Työyhteisön vuorovaikutus kehittämisnäkökulmasta, Ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, Osatyökykyisyys, osallisuus sekä fyysiset ja sosiaaliset mukauttamisratkaisut, Sosiaalitieteellisen osaamisen merkitys työelämässä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Seminaariin valitaan enintään 25 opiskelijaa. Jos ilmoittautuneita on enemmän, etusijalla valinnassa ovat
sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat. Jos tutkinto-ohjelman omia opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin seminaariin voidaan ottaa, valinta tehdään 1) suoritettujen sosiaalitieteiden perusopintojen ja 2) ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Johanna Ruusuvuori, Vastaava opettaja

Opetus

21.1.2013 – 25.3.2013
Seminaari 25 tuntia
Seminaari
Ma 21.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12-16, Linna 5026, Viikoilla 7, 9, 10 ja 11 ei kokoontumista

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja, johon sisältyy välitehtävä

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn