x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS30 Tiedon kuvaus ja hallinto 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
– tuntee tiedon kuvauksen keskeiset käsitteet ja termit ja osaa soveltaa niitä tiedon ja tietojärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön: käsite ja käsitejärjestelmä, informaatio, data, tieto, tietämys, metakäsitteet ja niiden hallinta, metadata, tiedon laatu, tietoarkkitehtuuri, tietohallinto, tiedon alkuperä, tiedonhallinnan henkilöroolit, tiedonhallinnan työkalut, jne.
– tietää, että organisaation tietojenkäsittelyn, tiedonhallinnan ja tietohallinnon painopisteen tulee olla lopputuotteissa, eli informaatiossa, käsitteissä, tiedossa ja tietämyksessä.
– tuntee tiedonhallinnan keskeisten henkilöroolien toimenkuvat ja osaa määritellä ja arvioida niiden perusteella organisaation tietohallinnon rakenteen ja tavoitteet.
– tuntee keskeiset käsitteellisen mallintamisen ja tiedon kuvausjärjestelmät sekä metainformaation ja metatiedon hyödyntämisen periaatteet organisaation käsitejärjestelmien ja tietojärjestelmien kehittämisessä.

Opettajat

Hannu Kangassalo, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 26 tuntia
Ke 9.1.2013 - 17.4.2013 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084, Ei viikolla 14