x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP4 Mediahistoria ja -instituutiot (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Pori 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mediainstituutioiden kehitystä, asemaa ja vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa sekä hallitsee median muotojen, sisältöjen, tuotannon ja vastaanoton historian keskeiset piirteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 15.9.2012 mennessä sähköpostilla olli.ylonen@uta.fi

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjan Nordenstreng & Wiio (toim.): Suomen mediamaisema. Vastapaino, 2012 (ilmestyy).
Lisäksi valitaan seuraavista kirjoista yksi:
1.    Tommila & Salokangas: Sanomia kaikille. Edita, 1998.
2.    Salokangas: Aikansa oloinen. YLE, 1996.
3.    Hellman: Koko illan ilo? SKS, 2012.
4.    Wiio (toim.): Television viisi vuosikymmentä. SKS, 2007.
5.    Keinonen: Kamppailu yleistelevisiosta. TUP, 2011.
6.    Salmi: Elokuva ja historia. Painatuskeskus, 1993.
7.    Nyre: Sound media. Routledge, 2008.
8.    Gere: Digitaalinen kulttuuri. Faros, 2006.
9.    Zarrilli & et al.: Theatre Histories. Routledge, 2006.