x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP1 Johdatus viestintään ja mediaan (AYO, lähiopetus, slk2012-klk2013) Pori 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa tarkastella mediaesityksiä viestinnän tutkimuksen keskeisten käsitteiden avulla. Hän hallitsee käsitteisiin liittyvää ajankohtaista teoreettista keskustelua ja ymmärtää, miten tutkimuksellisesti lähestyä mediaesityksiä.

Opettajat

Olli Ylönen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Opintojen alkuinfo pidetään viikolla 39, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Kirjatentti

Lisätiedot

Opintojen alkuinfo pidetään viikolla 39, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Luentokuulustelu viimeisellä luentokerralla.