x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KIRP5 Tekstianalyysi (AYO, lähiopetus, Tampere), luennot 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä hyödyntäen kirjallisuustieteen teoreettista, metodista ja tiedollista sisältöä. Opiskelija tuntee tekstianalyysin keskeiset periaatteet ja käsitteet sekä osaa soveltaa kirjallisuustieteellisiä kysymyksenasetteluita sekä kirjallisten että muiden tekstien analysoinnissa ja tulkinnassa.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opetusta. Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Maksu

20 euroa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sami Simola, Vastaava opettaja

Opetus

26.10.2012 – 8.11.2012
Luento-opetus 14 tuntia
Luennot
Pe 26.10.2012 klo 16.00-20.15, Päätalo, ls A2B
To 1.11.2012 klo 16.00-20.15, Päätalo, ls A2B
To 8.11.2012 klo 16.00-19.30, Päätalo, ls A2B, TENTTI VIIMEISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
LUENTOTENTTI:
Ti 4.12.2012 klo 17.00-19.00, Päätalo, ls D11. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua, 1. uusintatentti
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuusluettelot ja suoritusohjeet ovat saatavissa avoimen yliopiston opiskelijapalvelusta (050-3435742), ja ne löytyvät myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön sivuilta osoitteessa

http://www.uta.fi/ltl/kir/kaytannot/tenttiminen.htm

Lisätiedot

Luennot ja luennoilla annettava oheiskirjallisuus.