x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.4.2 Sosiaalipolitiikan debatti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu yhteiskuntapoliittisiin ajankohtaisiin keskusteluihin ja arvioi, miten sosiaalipolitiikka muotoutuu käytännössä. Kurssilla arvioidaan erilaisia yhteiskunnassa tuotettuja tekstejä, eritellään niissä esitettyjä yhteiskuntapoliittisia väitteitä sekä harjoitellaan perusteltua argumentointia sekä suullisesti että tekstiä tuottamalla.

Yleiskuvaus

Tänä vuonna jakson kokoavana teemana ovat kansalaisen asema työmarkkinoilla sekä työelämän ajankohtaiset kysymykset. Työnteko muodostaa hallitsevan käsityksen siitä, miten kansalaisen tulee osallistua yhteiskuntaan. Muodostaako markkinaehtoisella työn kentällä toimiminen kuitenkin jo liian määräävän näkemyksen kansalaisen tehtävästä yhteiskunnassa, jos ei peräti ihmisarvosta? Miten määrittyy työhön osallistumattoman kansalaisen asema? Miksi aktiivisuudesta tulee nykypolitiikassa aktivointia?

Alustava kurssirunko:

Aloitus keskiviikkona 13.3.2013 klo 14–17: Työelämän rakenteet haurastuttavat meidät?

* ennakkolukemistona etsi käsiisi ensimmäistä kurssikertaa varten yksi seuraavista ja valmistaudu esittelemään tiivistetysti sen keskeiset väitteet:

- Jussi Vähämäki: Itsen alistus. Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. 2009. TAI Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. 2003.

- Jakke Holvas ja Jussi Vähämäki: Odotustila. Pamfletti uudesta työstä. 2005.

- General Intellect: Vasemmisto etsii työtä. 2008.

- Eeva Jokinen et al. toim. "Yrittäkää edes!" Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa. 2011.

Ke 20.3. 14–17 Pätkätyöt, osa-aikatyöt, nollatyösopimukset, opiskelijoiden asema puskurityövoimana, freelance-työn yleistyminen

* ennakkolukemistona empiirinen tieto työelämän muutoksesta:

- Katri Siponen & Joonas Miettinen, Työtä kahden yrityksen alaisuudessa. Sitoutuminen vuokratyössä ja vuokratyön ristiriidat. Työelämän tutkimus 1/2012.(kurssimoodle)

- Pasi Pyöriä & Satu Ojala, Työn prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus. Hallinnon tutkimus 3/2012.(kurssimoodle)

- Anna Pärnänen & Hanna Sutela, Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot. http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_002.html?s=0 


Ti 26.3. 12–14 Tuuli Hirvilammen vierailuluento ”Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla”, Väinö Linna -sali


Ke 27.3. 14–17 Entä kun ei ole työtä tai työkyky kaipaa tukea? Miten aktiivisesta sosiaalipolitiikasta tuli aktivointia? Pieni seminaari aktiivisesta työvoimapolitiikasta

Esilukemisto sekä kaksi alustusta:

Anu-Kaisa Huppunen, Klubitalon mielenterveyskuntoutujat

Mia Piiparinen, Kiipulasäätiö

Ke 10.4. 14–17 Mitä ovat kannustinloukut? ”Työn vieroksuminen” ja ”oleskeluyhteiskunta”: onko kyse yksilön moraalista vai yhteiskuntapolitiikan ristiriitaisuudesta? Miksi Sata-komitea ei onnistunut tehtävässään?


Ke 17.4. Pertti Koistinen: Työn hiipuvat rajat: yhteiskunnallinen työ sosiaaliturvan lähtökohdaksi?

*ennakkolukemistoksi Koistinen (toim.) Työn hiipuvat rajat -kirjan johdantoluku (kurssimoodle)

Ke 24.4. Vapaaehtoinen ja omakustanteinen osallistuminen seminaariin "Aktivointi tänään: Seminaari työttömien aktivointipolitiikan ajankohtaisuudesta"

24.4.2013 klo 12 alkaen, Helsinki, Lintulahdenkuja 4, ns. Stakes-talon auditorio, 1. kerros

etukäteisilmoittautuminen 12.4.


To 2.5. 14–17 Opiskelijoiden pienryhmäesseiden esitys ja käsittely: yhteiskuntapoliittiset visiot


PÄÄTÖS ke 15.5. 14–17 Opiskelijoiden valmistelemat asiantuntijakirjoitukset ja kurssin päätöskeskustelu

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Satu Ojala, Vastaava opettaja

Opetus

13.3.2013 – 15.5.2013
Luento-opetus 21 tuntia
Ke 13.3.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-17, Linna 5014, paitsi 20.3., 3.4., ja 2.5. Linna 6017
Poikkeukset:
3.4.2013 , ei opetusta pääsiäisloman vuoksi
24.4.2013 , vapaaehtoinen Helsingin seminaari
8.5.2013 , ei opetusta helavapaan vuoksi
Ti 26.3.2013 klo 12-14, Väinö Linna -sali, Tuuli Hirvilammin vierailuluento Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla
To 2.5.2013 klo 14-17, Huom. poikkeuksellisesti torstai!

Oppimateriaalit

Suoritus kostuu (1) ennakkolukemistoista (artikkeleita pääosin), (2) yhteiskuntapoliittisen keskustelun etsimisestä ja suhteuttamisesta luettuun, (3) läsnäolosta ja keskustelusta pienryhmissä ja koko ryhmässä, (4) pienryhmätyöskentelyyn perustuvan tiiviin esityksen ja noin nelisivuisen esseen valmistamisesta torstain 2.5. seminaariin sekä (5) em. esseiden ja seminaariesitysten työstämisestä sanomalehteen asiantuntijakirjoitukseksi. Tavoite on, että jokainen pienryhmä valmistaa perustellun ja realistisen ehdotuksen yhden valitsemansa yhteiskuntapoliittisen ongelmakohdan ratkaisuksi ja myös pyrkii tuomaan ehdotuksen julki sanomalehdessä tai soveltuvalla internetsivulla.

Lisätiedot

Kurssilla opettavat ja keskustelevat sosiaalipolitiikan tutkijat ja opettajat.