x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus (Avoin yliopisto, Seinäjoki ja Pori) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- muodostavat peruskäsityksen oppimisesta ja tiedon rakentumisesta erilaisissa diskursiivisissa, vuorovaikutteisissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, ja
- oppivat analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Yleiskuvaus

Kirjallisuuskuulustelun voi tehdä seuraavina, määrättyinä avoimen yliopiston yleisinä tenttipävinä:
ma 22.10., 19.11. tai 17.12.2012 klo 17-20. Lisätietoja sivulta http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/tenttiminen.html ja opiskelijaksi valittujen saamassa hyväksymiskirjeessä (lähetetään viikolla 38).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 23.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Opettaja

Opetus

22.10.2012 – 17.12.2012
Luento-opetus 2 tuntia Verkossa
Ryhmä 1, Seinäjoki
Ryhmä 2, Pori
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Miell, D. & Littleton, K. (eds.), Collaborative Creativity: Contemporary perspectives. Free Association Books. 2004.

Parviainen, J. (toim.), Kollektiivinen asiantuntijuus. Tampere University Press. 2006.

Wertsch, J.V., del Rio, P. & Alvarez A., Sociocultural Studies of Mind. Cambridge University Press. 1995 (tai uudempi).

Wenger, E., Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Cambridge University Press. 1998 (tai uudempi).

Lisätiedot

Aiemmin ilmoitetut tapaamiskerrat yliopistokeskuksissa peruttu, jakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen.