x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA12 Valta (AYO, lähiopetus, klk2013) Tampere 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • JOVA12 Valta
    Osallistuminen opetukseen
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuurin, politiikan ja talouden keskinäisiä suhteita. Hän osaa nähdä kulttuurin yhtenä vallasta ja määrittelyistä käytävän kamppailun alueena sekä analysoida kulttuurisia esityksiä mediassa ja eri taiteen kentillä valtasuhteiden rakentumisen näkökulmasta.

Maksu

50 euroa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.
Katso hakuohjeet ja -lomake http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/hakulomakkeet.html
Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

Opetus

12.3.2013 – 14.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Opetus
Ti 12.3.2013 - 14.5.2013 viikoittain klo 16-18, Päätalo, ls D215
Harjoitukset
Kirjatentti