x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet (AYO, lähiopetus, slk2012) Tampere 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eri aikakausien kuvajournalismin tärkeimmät suuntaukset, lajityypit ja tekijät. Hän osaa ottaa journalistisia valokuvia, osaa käsitellä kuvansa itse ja hallitsee kuvatuotannon perusteet painetuissa lehdissä ja verkkojulkaisuissa. Hän ymmärtää journalistisen valokuvan erityispiirteet ja on saanut tuntumaa kuvajournalismin eettiseen normistoon.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Haku opintoihin alkaa ti 14.8.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintoihin voi hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen niiden alkamista, mikäli ryhmässä on tilaa.
Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Opetus on yhteisopetusta tutkinto-opetuksen kanssa. Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa (ei siis avoimen yliopiston hakulomakkeella) Tutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia.

Opettajat

Opintojakson kotisivu

Opetus

4.9.2012 –
Luento-opetus 20 tuntia
Pienryhmäopetus 40 tuntia
Itsenäinen työskentely 30 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia