x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA7 Journalismiprofessio ja julkisuus (AYO, lähiopetus, klk2013) Tampere 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaista ja kansainvälistä journalismin tutkimusta ja hahmottaa, mistä teoreettisista ja käytännöllisistä suunnista journalismi on mahdollista ymmärtää tutkimuskohteeksi. Hän ymmärtää journalismin erityisyyden julkisuutta rakentavana käytäntönä ja kykenee erittelemään sille ominaisia piirteitä. Lisäksi opiskelija hahmottaa journalismin ammatillisena toimintana ja pystyy erittelemään median toimintaympäristössä, journalismissa ja toimittajan ammatissa tapahtuvia kehitystrendejä.

Maksu

50 euroa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMINEN

Haku opintoihin alkaa ke 14.11.2012 klo 17:00 verkossa olevalla hakulomakkeella.http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/hakulomakkeet.html

Opinnot ilmestyvät lomakkeen koulutustietoihin vasta kun hakuaika alkaa.

Opiskelijalla pitää olla toimiva sähköpostiosoite käytössään opintojen alusta alkaen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi hakulomakkeessa.

Huom! Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat avoimeen yliopisto-opetukseen varattujen kiintiöiden mukaisesti ainoastaan tutkinto-opiskelijoiden kurssi-ilmoittautumisen kautta NettiOpsussa. Näille opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella.

Opettajat

Opetus

16.1.2013 – 27.3.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Opetus
Ke 16.1.2013 - 27.3.2013 viikoittain klo 14-16, Päätalo luentosali A1 (Kalevantie 4)
Kirjatentti