x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS2JB Valinnainen kurssi: Tutkivan journalismin eritysalueita 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on journalistiset valmiudet työskennellä kurssien aihe- ja taitoalueilla sekä kyky arvioida tehtyä journalismia.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on tutustua tutkivan journalismin erityisalueisiin ja haastattelutekniikoihin. Kevään aiheena on erityisesti tutkiva talousjournalismi.

Kurssin ensimmäisessä osassa (1. periodi) käydään läpi luennoilla useita juttuprojekteja ja kerrotaan niiden aikana esiin tulleista ongelmista ja niiden ratkaisuista.

Kurssin toisessa osassa (1.-2. periodi) kohdataan julkisuuden hallinnan mestareita infotilaisuuden tyyppisissä tapaamisissa, joissa arvioidaan paikalla olevien toimittajien haastattelutekniikoita ja haastateltavien julkisuuden hallinnan keinoja. Tilaisuuksista voi halutessaan tehdä myös juttuja.

Kurssin jälkeen opiskelija tietää, mitä toimittajiin vaikuttaminen on ja miten ulkopuolista vaikuttamista voi erilaisilla työmetodeilla vähentää. Lisäksi opiskelija oppii lähteiden suojaamista teoriassa ja käytännössä. Erityistä huomiota kiinnitetään uuden viestintätekniikan uhkaan henkilölähteiden turvallisuudelle. Opiskelija oppii myös, miten tietoa hankitaan mahdollisimman luotettavasti sekä täsmällisesti. Lisäksi opetellaan, miten tietoa käsitellään ja analysoidaan niin, että iso kuva hahmottuu yksityiskohtien joukosta (datajournalismi, avoin data ja joukkoistaminen eli crowdsourcing).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ensimmäisellä luentokerralla.

Opettajat

Tuomo Pietiläinen (vierailijaprofessori), Vastaava opettaja
tuomo.pietilainen[ät]uta.fi

Opetus

12.9.2012 – 5.2.2013
Luento-opetus 15 tuntia
Syksyn 2012 opetus
Ke 12.9.2012 - 10.10.2012 viikoittain klo 13-16, Päätalo D11
Kevään 2013 opetus
Ti 8.1.2013 - 5.2.2013 viikoittain klo 14-17, Päätalo D11, III-IV periodin kohtaamiset julkisuuden hallinnan mestarien kanssa (yht. 15 tuntia) myöhemmin täsmentyvinä ajankohtina.

Arviointiperusteet

Luennoille osallistuminen ja kaksi kirjallista työtä:
1) Esseen (15 000-20 000 merkkiä välilyönteineen) kirjoittaminen siitä, miten luennoitsijoiden kohtaamat ongelmat tutkivassa työssä voitaisiin ratkaista vielä esitettyä paremmin. Kirjoittamisessa on hyödynnettävä myös erikseen osoitettua kurssimateriaalia ja -kirjallisuutta. Palautus syksyllä viikolla 42 ja keväällä 2013 viikolla 7.
2) Luentopäiväkirjan (15 000-20 000 merkkiä välilyönteineen) kirjoittaminen vierailijoiden käyttämistä julkisuuden hallintakeinoista sekä toimittajien tilanteen hallinnasta. Palautus syksyllä viikolla 50 ja keväällä viikolla 18.

Lisätiedot

Kurssi käy myös JOVTS3 Projektiopintojen 5 op suoritukseksi.