x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP1 Sosiaalityön perusteet (AYO, monimuoto-opinnot, Seinäjoki) - STYP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi tai kirjatentti slk2012-slk2013, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

Verkkokurssi toteutetaan Tampereen ja Seinäjoen avoimen yliopisto-opiskelijoiden ryhmien yhteisopetuksena. 

Opettajat

Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja

Opetus

19.9.2012 – 30.10.2012
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi:
Ke 19.9.2012 klo 16.30-19.00, verkkokurssin aloitustapaaminen, luokka 204A. Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu. Verkkokurssi viikoilla 39-42. HUOM! ks. myös kohta Lisätiedot

Oppimateriaalit

Jos suorittaa kurssin kirjatenttinä, tentitään seuraava kirjallisuus:

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

Lisätiedot

Alkuinfo sosiaalityön perusopinnoista ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteistä järjestetään Seinäjoella ke 19.9. klo 16:30 –n 17:15 . Tämän jälkeen (n. klo 17:15-18:15) käydään läpi opiskelutaitoihin liittyviä asioita,  (esim. miten luen tenttikirjaa, kuinka kirjoitan esseen). Ja illan päätteeksi (klo 18.15-19) perehdytään sosiaalityön peruskurssin verkkokurssin työskentelytapoihin ja sovitaan verkkokurssin täsmällisestä etenemisestä.


Vaikka et suorittaisi Sosiaalityön peruskurssia verkkokurssina, olet tervetullut alkuinfoon ja opiskelutaitojen osuuteen.