x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (AYO, monimuoto-opinnot, Tampere) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa omakohtaisen kosketuksen sosiaalisen työn asiakkaiden arjen todellisuuteen. Opiskelija tuntee sosiaalityön ja sosiaalialan eettiset periaatteet ja ammatilliset arvot. Opiskelija ymmärtää omia arvojaan ja lähtökohtiaan ja reflektoi niitä sekä suhteessa sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, että vapaaehtoistyön piirissä olevien asiakkaiden tilanteisiin. Opiskelija pystyy pohtimaan vapaaehtoistyössä esille tulleita asiakkaiden asemaan ja laajemmin sosiaalialaan liittyviä näkymiä suhteessa sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi, tutustumiskäynnit, kirjallisuus ja essee

Verkkokurssi toteutetaan Tampereen ja Seinäjoen avoimen yliopisto-opiskelijoiden ryhmien yhteisopetuksena. 

Opettajat

Satu Ylinen, Opettaja

Opetus

25.10.2012 – 31.3.2013
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssin aloitustapaaminen
To 25.10.2012 klo 16.30-19.00, Tampereen yliopiston päätalo (kalevantie 4), luentosali C6, verkkokurssi kestää maaliskuun 2013 loppuun.

Oppimateriaalit

1. Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.) 2011. Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Arki, arvot, elämä, etiikka.  Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia, ammattieettinen lautakunta 2005. www.talentia.fi.

3. Ethics in Social Work, Statement of Principles. International Federation of Social Workers 2004.

4. Muu seminaarissa osoitettu kirjallisuus