x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP1 Sosiaalityön perusteet (AYO, monimuoto-opinnot, Tampere) - STYP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

Yleiskuvaus

Opiskelija valitsee yhden seuraavista suoritustavoista:  Verkkokurssi (aloitustapaaminen 20.9.) tai luennot (alkaa 12.9., yhteisopetusta tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä) + luentotentti tai kirjatentti slk2012-slk2013. Kirjatentti suoritetaan sähköisenä tenttinä

Opettajat

Satu Ylinen (verkkokurssi), Opettaja
Kyösti Raunio (luennot), Opettaja

Opetus

20.9.2012 – 30.10.2012
Luento-opetus 24 tuntia
Luennot:
Ke 12.9.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 16.15-18.00, Linnan luentosali K113, Kalevantie 5.
Poikkeukset:
, ei opetusta viikolla 42 (eli 17.10.)
Luentotentit (kaksi tenttivaihtoehtoa):
Ke 28.11.2012 klo 16.00-18.00, Linnan luentosali, K113, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Ke 12.12.2012 klo 16.00-18.00, Linnan luentosali, K113, tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
Itsenäinen työskentely
Verkkokurssi:
To 20.9.2012 klo 16.30-19.00, verkkokurssin aloitustapaaminen, paikka PinniB:n luentosali B1096 (Kanslerinrinne 1), Verkkokurssi viikoilla 39-42

Oppimateriaalit

Tenttittävä kirjallisuus, jos suorittaa jakson kirjatenttinä (tehdään sähköisenä tenttinä)

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kajanoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

Lisätiedot

Alkuinfo opintoihin hyväksytyille: Sosiaalityön peruskurssin (verkkokurssin) aloitustapaamisen alussa on alkuinfo, jossa käydään läpi perusopintojen suorittamiseen liityviä asioita ja avoimen yliopiston opiskelukäytänteitä. Tämän jälkeen käydään läpi opiskelutaitoihin liittyviä asioita. Vaikka et suorittaisi Sosiaalityön peruskurssia verkkokurssina, olet tervetullut alkuinfoon ja opiskelutaidon osuuteen to 20.9.2012 klo 16.30 alkaen (alkuinfo klo 16:30-n.17:15, opiskelutaidot klo n.17.15-n. 18:15), paikkana Pinnin luentosali B1096, Kanslerinrinne 1.