x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti - teemaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisesti keskeisiä tapoja teoretisoida ja tutkia minuuden ja identiteetin rakentumista sosiaalisessa maailmassa. Opiskelijalla on monipuolisia valmiuksia tarkastella, kuinka yksilöllisesti koettu elämä muotoutuu yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kytkeytyen. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja tulkita sosiaalista maailmaa minän ja identiteetin käsitteiden avulla.

Yleiskuvaus

Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalipsykologisesti merkittäviä identiteetti- ja minuusteorioita.
Opintojakso kartoittaa minuuden ja identiteetin muotoutumista elämän eri vaiheissa, minuuden ja identiteetin kulttuuri-, tilanne-, ja yhteiskuntasidonnaisuutta sekä elämäntapojen ja elämänmuotojen muutoksia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kirsi Hasanen, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 3.12.2012
Seminaari
seminaari
Ma 10.9.2012 - 3.12.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5016

Arviointi

Numerolla 1-5.