x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SUKKP1 Kielioppi I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Suomen kieli ja kulttuuri
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä käsitys suomen kielen syntaksin peruskysymyksistä. Hän käyttää suomen kielen kielioppia laajasti ja varmasti. Hän osaa analysoida omia virheitään käyttäen hyväksi tietämystään suomen kieliopin kysymyksistä. Hän osaa havainnoida ympäristön kielenkäyttöä ja hyödyntää sitä omassa kielentuottamisessaan.

Yleiskuvaus

Opintojaksoon sisältyy johdatusosio, jossa käsitellään kielenkäyttöä ja kielenoppimista yleisellä tasolla. Sen jälkeen alkaa varsinainen kielioppiosio, joka koostuu luennoista ja harjoituksista. Kielioppiosiossa käsitellään suomen kielen syntaksin peruskysymyksiä, jotka edesauttavat vankan osaamisen suomen kielen lauseenmuodostamisessa.

Opettajat

Kirsi Elomäki, Vastaava opettaja

Opetus

10.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus
Ma 10.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3108
Ti 11.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3108
Ke 12.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, Linna K107