x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA24 Eurooppaoikeus (kirjatentti) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • HALJUA24 Eurooppaoikeus
    Osallistuminen opetukseen - Eurooppaoikeuden luento
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot Euroopan unionin rakenteesta, instituutioista ja päätöksentekojärjestelmästä. Hän tuntee integraation taustaa, osaa havainnoida nykytilaa ja pystyy hahmottamaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää EU-oikeuden erityislaatuisuuden, tunnistaa keskeisimmät oikeusperiaatteet ja tutustuu aineellisen EU-oikeuden perusteisiin.

Yleiskuvaus

Lukuvuonna 2012-2013 eurooppaoikeuden jakso (HALJUA24) on mahdollista suorittaa periodeissa I-IV sähköisenä kirjatenttinä opetukseen osallistumatta (ilmoittautuminen: tenttis.uta.fi).

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 17.5.2013
Kirjatentti

Oppimateriaalit

sähköisessä tentissä suoritetaan:

1. Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita, 2010.

2. Raitio, Juha: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet, 2011.

Lisäksi opiskelijan on hallittava Sopimus Euroopan Unionista ja sopimus Euroopan Unionin toiminnasta sellaisina kuin ne ovat Lissabonin sopimuksella muutettuina (konsolidoitu versio) EUVL 115, 9.5.2008 sekä Euroopan unionin perusoikeuskirja, EYVL C 364, 18.12.2000//EUVL C 303, 14.12.2007.

Lisätiedot

Eurooppaoikeuden opintojakso on lukuvuonna 2012-2013 mahdollista suorittaa opetukseen osallistuen joko I periodissa (opetus suomeksi) tai III periodissa (opetus englanniksi).

Opetukseen osallistuminen on suositeltavin opintojakson suorittamistapa.