x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA45 Aineellisen eurooppaoikeuden erikoistumisjakso 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva Euroopan unionin sisämarkkinaoikeudesta ja EU-oikeuden viimeaikaisesta kehityksestä.

Opintojakso antaa opiskelijalle mahdollisuuden syventyä johonkin itseään kiinnostavaan aineellisen eurooppaoikeuden erityiskysymykseen.

Yleiskuvaus

Opintojakso on lukuvuonna 2012-2013 (periodien I-IV aikana) suoritettavissa sähköisenä tenttinä, johon ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa (tenttis.uta.fi).

Jakson voi suorittaa myös esseesuorituksena laatimalla itsenäisesti yksi laajahko (15-20 liuskaa) tai useampi suppeampi kirjoitelma (esim. 2 x n. 7-10 liuskaa) opintojakson vastuuopettajan kanssa tarkemmin sovittavasta aineellisen eurooppaoikeuden aiheesta, joka voi liittyä esimerkiksi eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen, aineellisen sisämarkkinaoikeuden erityiskysymyksiin, EU:n sosiaalioikeuteen tai johonkin muuhun opiskelijaa kiinnostavaan teemaan. Esseesuorituksesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan sähköpostilla (pauli.rautiainen@uta.fi).

Opettajat

julkisoikeuden yliopisto-opettaja Pauli Rautiainen, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 17.5.2013
Kirjatentti
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Tentti tai essee

Oppimateriaalit

Tentissä suoritetaan seuraavat teokset:

1. Ojanen, Tuomas ja Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II. Edita, 2. painos, Helsinki 2007.

2. Raitio, Juha: Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat. Talentum, Helsinki 2010. Osa III, sivut 331 - 635.

Esseesuoritukseen liittyvästä kirjallisuudesta sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.