x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYKP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumaton) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöiden käsitteet ja ymmärtää niiden teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija pystyy määrittelemään mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä, riskejä ja sisältöjä aikuisilla ja lapsilla. Opiskelija tuntee mielenterveyshäiriöiden hoitoa ja ehkäisyä koskevaa tutkimusta ja sovelluksia terveydenhuollossa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Bern & Maren, Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. Wadsworth/Thomson Learning 2003 (14. painos tai uudempi), luvut 14-16.

2. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.), Psykiatria. Duodecim 2007 (5. painos tai uudempi), luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33.

3. Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.), Psykologin ammattikäytännöt. Edita 2010.

Lisätiedot