x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, paikkakunnasta riippumaton) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kehityksellisiä ilmiöitä ja esittää yhteenvetoja kehityksen keskeisistä osa-alueista ja vaiheista. Opiskelija osaa kuvata kehityspsykologian teoreettiset viitekehykset ja pystyy vertailemaan niiden teoreettisia lähtökohtia.

Yleiskuvaus

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Siegler, DeLoache & Eisenberg, How children develop. Worth Publishers 2006 tai 2010, luvut 1, 3-7, 9-14, 16.

2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006, s. 160-262.

Lisätiedot

Tiedot luennoista löytyvät Tampereen opetuksen alta:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=17778