x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYKP5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöiden käsitteet ja ymmärtää niiden teoreettiset lähtökohdat. Opiskelija pystyy määrittelemään mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyttä, riskejä ja sisältöjä aikuisilla ja lapsilla. Opiskelija tuntee mielenterveyshäiriöiden hoitoa ja ehkäisyä koskevaa tutkimusta ja sovelluksia terveydenhuollossa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden esiintymistä, ja tutustutaan aikuisen psykiatriseen oirediagnostiikkaan ja kehitykselliseen psykopatologiaan. Edelleen analysoidaan mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyä ja hoidollisia interventioita ja perehdytään psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettavät luennot (nähtävissä reaaliaikaisina tai myöhemmin tallenteina)
Ti 16.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 17.4.2013 klo 16.30-19.45
Ke 24.4.2013 klo 16.30-19.45
To 25.4.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 23.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden voimavarat ja resilienssi: esimerkkinä traumatutkimus/Kirsi Peltonen)
To 25.4.2013 klo 10-12, (Mielenterveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäisy/Raija Leena Punamäki)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ma 6.5.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, NH 385 3. kerros, Kokoontuminen ennen tenttiä klo 16.50 Pohjoisranta 11 D, josta opastus tenttitilaan, HUOM! Tenttipaikka muuttunut!!
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Smith, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, Bern & Maren, Atkinson & Hilgard's introduction to psychology. Wadsworth/Thomson Learning 2003 (14. painos tai uudempi), luvut 14-16.

2. Lönnqvist, Heikkinen, Henriksson, Marttunen & Partonen (toim.), Psykiatria. Duodecim 2007 (5. painos tai uudempi), luvut 1, 2, 4, 17, 26-28, 30, 33.

3. Nieminen, Nevalainen & Holma (toim.), Psykologin ammattikäytännöt. Edita 2010.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.