x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP3 Persoonallisuuspsykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata ihmisen persoonallisuutta keskeisten psykologisten viitekehysten ja käsitteiden avulla. Hän osaa esittää persoonallisuuden psykologian keskeiset teoriat ja arvioida tietoa, jota erilaiset tiedonkeruumenetelmät antavat persoonallisuudesta.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mm. persoonallisuuden biologista perustaa, sosiaalista kontekstia, motivaatiota, emootioita sekä persoonallisuuden yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Opetus

12.2.2013 – 27.2.2013
Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettavät luennot (nähtävissä reaaliaikaisina tai myöhemmin tallenteina)
Ti 12.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.2.2013 klo 16.30-19.45
Ke 27.2.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
Ti 12.2.2013 klo 10-12, HUOM! Päivä muuttunut (Persoonallisuuden kehitys/Elina Vierikko)
Ti 26.2.2013 klo 10-12, (Persoonallisuus ja työhyvinvointi/Mervi Ruokolainen)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
Ke 6.3.2013 klo 17-21, Porin yliopistokeskus, luokka 107 (Pohjoisranta 11)
Uusintatentit yleisenä tenttipäivänä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Pervin, The science of personality. Wiley 1996 tai 2003, luvut 1-4, 7-10 ja 12-13.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.