x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kehityksellisiä ilmiöitä ja esittää yhteenvetoja kehityksen keskeisistä osa-alueista ja vaiheista. Opiskelija osaa kuvata kehityspsykologian teoreettiset viitekehykset ja pystyy vertailemaan niiden teoreettisia lähtökohtia.

Yleiskuvaus

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Vierikko Elina, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
Paikallinen aloitusluento Porissa
Ti 18.9.2012 klo 16.30-18.00, Porin yliopistokeskus, luokka 107 (Pohjoisranta 11 C)
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 18.15-19.45
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 27.9.2012, (luennot Tampereella klo 10.15-11.45)
Ti 2.10.2012, (luennot Tampereella klo 10.15-11.45)
Tentti
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus, luokka 103, Luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, Porin yliopistokeskus nh 385 , Luennot ja kirjallisuus
Poikkeukset:
5.11.2012 , kokoontuminen ennen tenttiä klo 16.50 yliopistokeskuksen ovella (Pohjoisranta 11), josta opastus tenttitilaan

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Siegler, DeLoache & Eisenberg, How children develop. Worth Publishers 2006 tai 2010, luvut 1, 3-7, 9-14, 16.

2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006, s. 160-262.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.