x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYKP4 Psykologian tutkimusmenetelmät I (AYO, monimuoto-opinnot, Sjk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tutkimuksen teon vaiheet. Hän osaa vertailla erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja ymmärtää tutkimuksen tekoon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 20 tuntia
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena/ myöhemmin tallenteena)
Ti 12.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 13.3.2013 klo 16.30-19.45
Ti 19.3.2013 klo 16.30-19.45
Ke 20.3.2013 klo 16.30-19.45
Psykonet luennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 21.2.2013 klo 10-12, HUOM! päivä muuttunut (Havainnointi/Kalevi Korpela)
To 4.4.2013 klo 10-12, (Tukimuksen etiikka/Kalevi Korpela)
Luentotentti, luennot ja/tai kirjallisuus (ilmoittautuminen 5 arkipäivää ennen tenttiä)
To 11.4.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali-ja terveyssalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Uusintatentit yleisinä tenttipäivinä (ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Neale & Liebert, Science and behavior: Introduction to methods of research. Prentice-Hall 1986

2. Stanovich, How to think straight about psychology. HarperCollins 1996 (4. painos tai uudempi).

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta.

Luentotentteihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien.
Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.
Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:
Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1., 18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21
Yleisiin tentteihin ilmoittautuminen 14 vuorokautta ennen tenttiä.
Ilmoittautua voit internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.

Yleiset tenttipäivät Avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere, yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1
Seinäjoki
, Keskuskatu 32 D, luokka 133Y
Pori, Pohjoisranta 11 A, 3. krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 tentti luokassa 241.

Muualla, kuin omassa palveluyksikössä suoritettavasta tentistä on aina ja hyvissä ajoin erikseen sovittava avoimen yliopiston kanssa. Muista ehdottomasti ilmoittaa myös NettiRekassa/tenttikuoressa.