x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP2 Kognitiivinen neurotiede I (AYO, monimuoto-opinnot, Sjk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta ja osaa nimetä ja luokitella peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa nimetä keskeiset neuroanatomiset rakenteet ja selittää keskeisiä neurofysiologisia prosesseja ja aistijärjestelmien toimintaa. Opiskelija osaa analysoida havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan mm. näkö-, kuulo- ja tuntojärjestelmien toimintaa sekä havaitsemiseen ja tarkkaavaisuuteen liittyviä kognitiivisia ja hermostollisia prosesseja. Kurssilla tarkastellaan myös aivojen rakennetta ja toimintaa, aivojen kehitystä sekä aivotoiminnan tutkimusmenetelmiä.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Pönkänen Laura, Vastaava opettaja

Opetus

23.10.2012 – 10.12.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot (nähtävissä reaaliaikaisena myös netissä/myöhemmin tallenteena)
Ti 23.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 24.10.2012 klo 16.30-19.45
To 25.10.2012 klo 16.30-19.45
Ti 30.10.2012 klo 16.30-19.45
Ke 31.10.2012 klo 16.30-19.45
LUENTOTENTIT:
To 8.11.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Ma 10.12.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Ashcraft & Radvansky, Cognition: International Edition, 5/E. Pearson Higher Education 2010, luvut 1-4.

2. Kolb & Whishaw, Fundamentals of human neuropsychology. Worth Publishers 2008, luvut 1-10.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Syyslukukaudella 2012: ma 22.10.,19.11. ja 17.12. klo 17-21, luokka 133Y.

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1.,18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21, luokka 133Y

Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta. Tentteihin ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä.

Luentotentteihin ja niiden uusintoihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien. Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus

Yleiset tenttipäivät avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere: yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1

Seinäjoki:  SeAMK:ssa, Keskuskatu 32D, luokka 133Y

Pori: Porin yliopistokeskuksen tiloissa,  Pohjoisranta 11 A, 3.krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 luokassa 241)