x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I (AYO, monimuoto-opinnot, Sjk) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Psykologian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kehityksellisiä ilmiöitä ja esittää yhteenvetoja kehityksen keskeisistä osa-alueista ja vaiheista. Opiskelija osaa kuvata kehityspsykologian teoreettiset viitekehykset ja pystyy vertailemaan niiden teoreettisia lähtökohtia.

Yleiskuvaus

Sosiaalisen, kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen perusteet elämänkaaren eri vaiheissa, kehityspsykologian klassikkoteoriat.

Luennot ja kirjallisuuskuulustelu.

Opettajat

Vierikko Elina, Vastaava opettaja

Opetus

17.9.2012 – 5.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Paikallinen aloitusluento Seinäjoella
Ma 17.9.2012 klo 16.30-18.00, 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
ACP-verkkokokousjärjestelmän kautta välitettävät luennot (nähtävissä reaaliaikaisena/ myöhemmin tallenteena)
Ke 19.9.2012 klo 18.15-19.45
Ti 25.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 26.9.2012 klo 16.30-19.45
Ke 3.10.2012 klo 16.30-19.45
Psykonet paikallisluennot Tampereella (nähtävissä myöhemmin tallenteena)
To 27.9.2012 klo 10.15-11.45
Ti 2.10.2012 klo 10.15-11.45
LUENTOTENTIT:
To 11.10.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus
Ma 5.11.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y, tentitään luennot ja kirjallisuus

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

1. Siegler, DeLoache & Eisenberg, How children develop. Worth Publishers 2006 tai 2010, luvut 1, 3-7, 9-14, 16.

2. Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, Ihmisen psykologinen kehitys. WSOY 2006, s. 160-262.

Lisätiedot

HUOM! Nettirekassa jakso löytyy Psykologian tutkinto-ohjelma -kohdan alta

Avoimen yliopiston yleiset tenttipäivät:

Syyslukukaudella 2012: ma 22.10.,19.11. ja 17.12. klo 17-21, luokka 133Y.

Kevätlukukaudella 2013: ma 21.1.,18.2., 18.3., 22.4. ja 20.5. klo 17-21, luokka 133Y

Yleisinä tenttipäivinä on mahdollisuus tenttiä luentoja ja/tai kirjallisuutta. Tentteihin ilmoittautuminen 14 päivää ennen tenttiä.

Luentotentteihin ja niiden uusintoihin ilmoittautuminen viisi arkipäivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien. Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus

Yleiset tenttipäivät avoimen yliopiston seuraavissa osoitteissa:

Tampere: yliopiston päärakennus (Kalevantie 4), luentosali A1

Seinäjoki:  SeAMK:ssa, Keskuskatu 32D, luokka 133Y

Pori: Porin yliopistokeskuksen tiloissa,  Pohjoisranta 11 A, 3.krs, luokka 3001 (HUOM! 21.1.2013 luokassa 241)