x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOP8 Sosiaalitieteen teoria II (AYO, lähiopetus, Pori) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää teorian ja käsitteiden merkityksen tutkimuksen jäsentämisessä ja uuden tiedon tuottamisessa
Opiskelija osaa ohjatusti valita tutkimustehtäväänsä sopivan teorian ja käsitteet
Opiskelija osaa etsiä tietoa valitusta teoriasta ja käsitteistä
Opiskelija tunnistaa eri teoriaperinteiden ja tutkimusmenetelmien suhteita
Opiskelija pystyy kirjallisesti jäsentämään tutkimustehtäväänsä liittyviä käsitteitä ja teorioita

Yleiskuvaus

Opintojakson aikana opiskelija syventyy jonkin tutkimusalan kannalta keskeiseen teoreettiseen ajatteluun. Opintojakso suoritetaan kandidaatin seminaarin yhteydessä (3.opintovuosi). Sivuaineopiskelijoille järjestetään oma lukupiiri.

Opettajat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaajan kanssa.