x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILA3 Klassikot (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyvin yhden tai kaksi filosofian historian klassikkotekstiä. Hän osaa lukea, tarvittaessa kommentaarien avulla, klassisia tekstejä, joiden tyyli ja metodi saattavat poiketa paljonkin nykyfilosofiasta. Hän tunnistaa tekstissä käsiteltävän filosofisen ongelman ja siinä käytettävän metodin. Hän osaa klassikkotekstin parissa työskenneltyään taustoittaa ja syventää erilaisia systemaattisia kysymyksiä, joita käsitellään muissa opintojaksoissa.

Yleiskuvaus

Kirjatenttinä / esseenä.

Opettajat

Opetus

Kirjatentti
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Klassikkotekstejä koskevista esseistä tai tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opintojakso suoritetaan valitsemalla yksi seuraavista vaihtoehdoista.

  1. Platon: Valtio (Teokset III)
  2. Aristoteles: Metafysiikka (Teokset VI)
  3. Descartes: Discours de la méthode (Metodin esitys, Teokset I) ja Méditations (Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, Teokset II).
  4. Spinoza: Etiikka ja Leibniz: Monadologia
  5. Hume: An Enquiry Concerning Human Understanding. (Kommentaarina voi halutessaan käyttää esim. Harold Noonan: Hume on Knowledge) ja Locke: An Essay Concerning Human Understanding, book 2.
  6. Hobbes: Leviathan, vain 2 ensimmäistä kirjaa, ja Rousseau: Yhteiskuntasopimuksesta, eli, Valtio-oikeuden johtavat aatteet,  ja Locke: Tutkielma hallitusvallasta
  7. Kant: Puhtaan järjen kritiikki (Kritik der reinen Vernunft; Critique of pure Reason) (Kommentaarina voi halutessaan käyttää jotakuta seuraavista: Vesa Oittinen (toim.): Immanuel Kantin filosofia; Henrich, Dieter. The Unity of Reason: Essays on Kant’s Philosophy; Robert B Pippin: Kant's Theory of Form: an Essay on the Critique of Pure Reason; Routledge Philosophy GuideBook to Kant and the Critique of Pure Reason; Gilles Deleuze: La philosophie critique de Kant (suom. Kantin kriittinen filosofia))
  8. Hegel: Phänomenologie des Geistes (Phenomenology of Spirit): luvut: Esipuhe, Johdanto, A Tietoisuus, B Itsetietoisuus). (Kommentaarina voi halutessaan käyttää jotakin seuraavista: Jean Hyppolite: Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit (Genesis and Structure of Hegel's "Phenomenology of Spirit"); Stern, Robert, Hegel and the Phenomenology of Spirit; Susanna Lindberg (toim.) Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan)
  9. Nietzsche Moraalin alkuperästä ja seuraavat kommentaarit: Deleuze, Gilles: Nietzsche ja filosofia, Foucault, Michel: Foucault/Nietzsche.
  10. James: Pragmatism (on suom.) ja Peirce: Seuraava valikoima artikkeleita, jotka löytyvät kokoelmasta Essential Peirce 1 ja 2, tai verkosta: Questions Concerning Certain Faculties Claimed For Man (1868); Some Consequences of Four Incapacities (1868); The Fixation of Belief (1877); How to Make Our Ideas Clear (1878); The Doctrine of Necessity Examined (1892); What is a Sign? (MS404 of 1894); Logic, Regarded as Semeiotic: MS L75 (Carnegie application of 1902); What Pragmatism Is (1905)

Lisätiedot

"Elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena" -kokonaisuudessa suoritetaan kaksi jaksoa jaksoista FILA1, FILA2 ja FILA3.