x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1B Johdatus filosofian historiaan (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson (FILP1A ja FILP1B) suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Yleiskuvaus

Tutustutaan länsimaisen filosofian kehitykseen antiikista 1800-luvulle sekä sen keskeisiin ajattelijoihin.

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.

Luennot 26 t

Klassikkoteksteihin tutustumista pienryhmissä 8 t (kolme ryhmää)

Opettajat

Opetus

Kirjatentti
Luento-opetus 26 tuntia
Pienryhmäopetus 8 tuntia
Ryhmä 1 (Filosofian tutkinto-opiskelijat)
Ryhmä 2 (Avoin yliopisto)
Ryhmä 3 (Muut opiskelijat)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatenteillä edellyttää seuraavien kirjojen huolellista opiskelua:

FILP1a Johdatus filosofiaan (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) - toinen seuraavista:

a. Sajama, Seppo 1993. Arkipäivän filosofiaa

TAI

b. Sober, Elliott 2005. Core Questions in Philosophy (4.p.) (Pages 1-36, 149-206, 265-341 ja 383-452)

JA

FILP1b Johdatus filosofian historiaan - toinen seuraavista:

a. Saarinen, Esa 1985. Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle

TAI

b. Warburton, Nigel 2006. Philosophy. The Classics

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.