x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
FILP1A Johdatus filosofiaan (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Filosofian tutkinto-ohjelma
Filosofia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson (FILP1A ja FILP1B) suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja pääpiirteissään niille ominaiset filosofiset ongelmat. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat ja filosofisen tutkimuksen luonne eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja luonteesta. Hän osaa nimetä ja kuvata länsimaisen filosofian historian tärkeimpiä edustajia ja suuntauksia.

Yleiskuvaus

Tutustutaan filosofian peruskäsitteisiin ja keskeisiin ongelmiin sekä filosofisen ajattelun ominaispiirteisiin.

Opettajat

Opetus

4.9.2012 – 16.10.2012
Kirjatentti
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 4.9.2012 - 16.10.2012 viikoittain klo 16-20, Luento-opetus järjestetään Tampereella, katso lisätiedot - kohta!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Opintojakson suorittaminen kirjatenteillä edellyttää seuraavien kirjojen huolellista opiskelua:

FILP1a Johdatus filosofiaan (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille) - toinen seuraavista:

a. Sajama, Seppo 1993. Arkipäivän filosofiaa

TAI

b. Sober, Elliott 2005. Core Questions in Philosophy (4.p.) (Pages 1-36, 149-206, 265-341 ja 383-452)

JA

FILP1b Johdatus filosofian historiaan - toinen seuraavista:

a. Saarinen, Esa 1985. Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle

TAI

b. Warburton, Nigel 2006. Philosophy. The Classics

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Vaihtoehtoisesti voi myös osallistua Tampereella toteutettavalle kurssille.