x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVOKO7C Johdatus puhetekniikan alan tutkimukseen - seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja äänen tutkimuksen keskeiset teema-alueet ja kansainväliset tieteelliset aikakausilehdet
- osaavat lukea ja referoida alan tieteellisiä artikkeleja sekä kirjallisesti että suullisesti

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 30.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Irma Ilomäki, Vastaava opettaja

Opetus

25.10.2012 – 29.11.2012
Itsenäinen työskentely 246 tuntia
Seminaari 24 tuntia
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 12-16, Virta, rh. 512

Lisätiedot

12 opiskelijaa (opiskelijamäärä ei tiukasti rajattu)