x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVOKO6D Harjoitusmenetelmien tieteelliset perusteet - luennot, harjoitukset ja tentti/essee/opintopiiri 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja äänen harjoittamisen keskeiset tavoitteet ja periaatteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 10.2.2013.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne-Maria Laukkanen, Vastaava opettaja

Opetus

12.3.2013 – 7.5.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Luennot (sisältävät harjoituksia):
Ti 12.3.2013 - 7.5.2013 viikoittain klo 12-14, Virta 447, Huom! 2.4.2013 ei ole luentoa
Itsenäinen työskentely 119 tuntia

Lisätiedot

12 opiskelijaa (opiskelijamäärä ei ole tiukasti rajattu)