x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVOKO1 Puhetekniikan ja äänenkäytön perusteet - Luennot, ryhmätyöskentely, tentti/essee 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Puhetekniikka ja vokologia
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- tuntevat puheen ja puhe- sekä lauluäänen tuoton, harjoittamisen ja ääniongelmien ennaltaehkäisyn perusperiaatteet
- osaavat tunnistaa tavallisimmat ääniongelmat ja tietävät, miltä tahoilta voi etsiä tarvitsemiaan lisätietoja ja -taitoja puheesta ja äänenkäytöstä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään su 2.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne-Maria Laukkanen, Irma Ilomäki, Opettaja

Opetus

6.9.2012 – 11.10.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot (Laukkanen)
Ti 4.9.2012 klo 10-12, Virta, ls. 120
Ti 11.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 10-12, Virta, ls. 109
Ti 23.10.2012 klo 10-12, Virta, ls. 113
Ti 30.10.2012 klo 10-12, Virta, ls. 109
Ryhmätyöskentely 12 tuntia
Ryhmä (Ilomäki)
To 6.9.2012 klo 12-14, Virta, ls. 120
To 13.9.2012 - 27.9.2012 viikoittain klo 12-14, Virta, ls. 109
To 4.10.2012 klo 12-14, Atalpa, ls. 140
To 11.10.2012 klo 12-14, Virta, ls. 114
Itsenäinen työskentely 57 tuntia