x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA8 Aikuiskasvatus ja työelämä - Kirjallinen tentti 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät työelämän ja aikuiskasvatuksen tehtäväkentän haasteita sekä niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia ja organisatorisia reunaehtoja
- tiedostavat työelämän ja aikuiskasvatuksen tasa-arvon merkityksen ja aikuisten oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien eroja
- tuntevat aikuiskasvatuksen ja työssä oppimisen muotoja eri työ- ja ammattialoilla ja erilaisissa organisaatioissa.

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Opettaja

Opetus

Kirjatentti
Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson kirjallisena tenttinä seuraavina yksikön yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus opetussuunnitelmasta)
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16, Huom! Ilmoittaudu aikomaasi tenttiin NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää.

Lisätiedot

Aineopintoja valinnaisina opintoina suorittavat muiden yksiköiden opiskelijat suorittavat jakson kirjallisella tentillä.