x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA6 Oppimisyhteisöt ja vuorovaikutus - Luennot ja kirjallisuustentti TAI kirjallisuustentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- muodostavat peruskäsityksen oppimisesta ja tiedon rakentumisesta erilaisissa diskursiivisissa, vuorovaikutteisissa ja yhteisöllisissä toimintaympäristöissä, ja
- oppivat analyyttisesti hahmottamaan oppimisen ja tiedon rakentumisen sosiokulttuurisia ja yhteisöllisiä ehtoja

Opettajat

Opetus

Luento-opetus 6 tuntia
Ks. luentojen ja seminaarin ajat kandidaattiohjelman opetusohjelmasta
Itsenäinen työskentely 111 tuntia
Kirjallisuustentti: Sekä tutkinto-ohjelman omat opiskelijat että muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjallisena tenttinä seuraavina yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus opinto-op
Pe 23.11.2012 klo 12-16, vastaanottaja Hanna Vilkka
Pe 14.12.2012 klo 12-16, vastaanottaja Hanna Vilkka
Pe 15.3.2013 klo 12-16, Luennot + kirjat tai kirjat, vastaanottaja Vesa Korhonen
Pe 12.4.2013 klo 12-16, Luennot + kirjat tai kirjat, vastaanottaja Vesa Korhonen
Pe 17.5.2013 klo 12-16, Luennot + kirjat tai kirjat, vastaanottaja Vesa Korhonen
Seminaari 18 tuntia

Lisätiedot

Aineopintoja valinnaisina opintoina suorittavat muiden yksiköiden opiskelijat suorittavat jakson joko luennoilla ja kirjallisuustentillä tai kirjallisuustentillä.