x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA5 Erot, jaot ja niiden rakentuminen - Kirjatentti 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että opiskelijat
- tiedostavat yhteiskunnan, kasvatuksen ja koulutuksen rakenteita ja käytäntöjä, joiden kautta erilaisuus muuntuu eriarvoisuudeksi
- tunnistavat yhteiskunnalliseen taustaan, etnisyyteen, sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja muihin eroihin liittyviä epätasa-arvoa tuottavia mekanismeja elinikäisen oppimisen eri vaiheissa ja erilaisissa kasvatuksen ja koulutuksen konteksteissa
- ymmärtävät oman ajattelunsa ja toimintansa merkityksen yhdenvertaisuuden edistämisessä
- omaavat valmiuksia eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden ja käytäntöjen kyseenalaistamiseen ja niiden muuttamiseen.

Opettajat

Marjo Vuorikoski, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti
Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson kirjallisena tenttinä yksikön seuraavina yleisinä tenttipäivinä (ks. kirjallisuus opetussuunnitelmasta)
Pe 26.10.2012 klo 12-16
Pe 14.12.2012 klo 12-16
Pe 15.2.2013 klo 12-16
Pe 12.4.2013 klo 12-16
Pe 3.5.2013 klo 12-16

Lisätiedot

Aineopintoja valinnaisina opintoina suorittavat muiden yksiköiden opiskelijat suorittavat jakson kirjallisella tentillä.