x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Näyttökoe 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Opettajat

Jari Eskola, Opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 78 tuntia

Lisätiedot

Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson joko harjoitusryhmään osallistumalla tai näyttökokeella, mikäli heillä on osoittaa vastaava harjoituskurssi toisesta oppiaineesta.

Muiden yksiköiden opiskelijat voivat ilmoittautua harjoitusryhmiin, jotka käyvät ilmi yksikön omille opiskelijoille tarkoitetun opetusohjelman puolelta.