x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä -Näyttökoe 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Opettajat

Näyttökokeen vastaanottajat ilmoitetaan II-periodin alussa., Opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 72 tuntia

Lisätiedot

Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson joko a) harjoitusryhmään osallistumalla (katso tarkemmat tiedot yksikön omille opiskelijoille tarkoitetun opetusohjelman puolelta) tai b) näyttökokeella, mikäli heillä on osoittaa vastaava harjoituskurssi toisesta oppiaineesta. Syyslukukaudella 2012 näyttökokeesta voi ottaa yhteyttä Toni Saarivirtaan (toni.saarivirta@uta.fi) ja kevätlukukaudella 2013 Jorma Vainionpäähän (jorma.vainionpää@uta.fi).