x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.5.1 Antropologian osa-alueet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaaliantropologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa antropologian keskeiset osa-alueet. Opiskelija hahmottaa poliittisen antropologian, talousantropologian ja uskontoantropologian tapoja lähestyä tutkimuskohdettaan, ja hän tunnistaa antropologialle tyypillisen tavan tarkastella taloutta, politiikkaa ja uskontoa etnografisesti sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Hän tuntee etnografisen kirjoittamisen tavan, jossa empiriaa ja teoreettista ajattelua yhdistetään toisiinsa. Lisäksi hän osaa esittää antropologiseen ajatteluun pohjautuvia kysymyksiä näiltä osa-alueilta.

Yleiskuvaus

Opiskelija perehtyy talousantropologiaan, poliittiseen antropologiaan ja uskonnon antropologiseen tarkasteluun sekä teoreettisten että etnografisten esimerkkien kautta.

Opiskelija perehtyy etnografiaan kirjallisuuden lajina, joka yhdistää empiriaa ja teoreettista ajattelua toisiinsa.

Opintojaksoon sisältyy luento-opetusta, lukupiiri-/ryhmätyöskentelyä ja kirjallinen tehtävä.

 

Opetuksen toteutustavat: luennot + lukupiiri-/ryhmätyöskentely

Opetuksen ajankohdat ja paikat

Luennot + lukupiiri/ryhmätyöskentely.

Kokoontuminen keskiviikkoisin klo 12-14.Seminaarihuone Linna 5028.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa päättynyt, ota yhteyttä opettajaan (anne.m.haataja@uta.fi)

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Haataja, Vastaava opettaja
anne.m.haataja[ät]uta.fi

Opetus

19.9.2012 – 28.11.2012
Luento-opetus 20 tuntia
Ke 19.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 12-14, Linna 5028
Lukupiiri
Harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään seuraavia teoksia:

Englund (2007) Prisoners of Freedom. Human Rights and the African Poor. University of California Press.
White (2002) Islamist Mobilization in Turkey. The University of Washington Press.
Pietilä (2007) Gossip, Markets and Gender. University of Wisconsin Press.
Piot (1999) Remotely Global. The University of Chicago Press.
Marranci (2008) The Anthropology of Islam. Berg Publishers.

Lisätiedot

Kurssille aikovalla olisi hyvä olla vähintään antropologian peruskurssi tai vastaavat opinnot suoritettuna.