x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.1. Ajankäyttöaineistokurssi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua ajankäyttötutkimukseen ja perehtyä kvantitatiivisiin menetelmiin sekä soveltaa niitä harjoitustyössä.

Yleiskuvaus

Kurssilla käsittelemme erilaisia ajankäyttöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, kuten työnteon paikkojen moninaistumista, lasten mediakäyttöä, yhteiskuntaluokkien eroja ajankäytössä ja kehitystä kohti 24/7-yhteiskuntaa. Perehdymme kysymysten teoreettisiin taustoihin ja aikaisempaan tutkimukseen sekä opiskelemme yhdessä SPSS -ohjelman käyttöä tilastollisessa tutkimuksessa, mm. muuttujien muunnoksia, ristiintaulukointeja, kuvioiden tekemistä sekä perusmonimuuttujamenetelmiä. Kurssille osallistuminen edellyttää SPSS-perusteiden hallintaa.

 

Kurssi on lyhytkurssi (2 päivää, yhteensä 12 tuntia) sisältäen temaattisia luentoja ajasta ja ajankäytöstä ja opetusta tilastollisista analyysimenetelmistä sekä käytännön harjoituksia SPSS-ohjelmalla. Aineistona käytämme uusinta Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusta (2009–2010).  Kurssin aineistoa ja menetelmiä voi käyttää myös kvantitatiivisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jouko Nätti, Vastaava opettaja
Satu Ojala, Vastaava opettaja
satu.ojala[ät]uta.fi
Katja Repo, Vastaava opettaja
katja.repo[ät]uta.fi

Opetus

6.2.2013 – 7.2.2013
Seminaari 12 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 10-16, Linna ML51, To 7.2. klo 10-17 Linna ML51

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää etukäteismateriaaliin tutustumista, aktiivista osallistumista mikroluokkatyöskentelyyn ja harjoitustyön tekoa.

Oppimateriaalit

Kurssille valituille lähetetään etukäteen luettavaksi kurssin teemoihin liittyviä artikkeleita.

Lisätiedot

Korvaa kohdista: SOS10.1.1.
SOS10.2.1.
SOSM5.1