x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.4.1/ 4.3 Kuinka tutkia globalisaatiota: toimijuus, muuttoliikkeet ja politiikka 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Sosiaalipsykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä erilaisia globalisaation ilmenemismuotoja ja osaa muotoilla mielekkäitä tutkimuskysymyksiä niiden tutkimiseksi. Kurssilla perehdytään moniin tutkimusmetodeihin ja harjoitellaan niiden käyttämistä

Yleiskuvaus

HUOM!

Ilmoittaudu kurssille!

Ilmoittautuminen alkaa pe 4.1.2013 ja päättyy pe 11.1.2013.

****************************************

Kurssin rakenne: luennot (16 h) + harjoitukset (12 h) + oheislukemisto ja -tehtävät.

Kurssin kuvaus: Kurssilla pohditaan sitä, miten globalisaatio käytännössä ilmenee eri paikoissa ja millaisia käytäntöjä se tuottaa eri puolilla maapalloa. Temaattisesti kurssi keskittyy työperusteisen muuton, ylirajaisen hoivan ja pakolaisuuden aihealueisiin ja niiden kautta tarkastelee, miten globalisaatiota on mahdollista tutkia erilaisista näkökulmista. Kurssilla tutustutaan ajankohtaisen muuttoliiketutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin kenttätyön, haastatteluaineistojen, politiikkadokumenttien, järjestö- ja viranomaistyön näkökulmista. Kurssin tarjoaman temaattisen viitekehyksen puitteissa opiskelijat harjoittelevat tutkimustyössä tarpeellisia taitoja ja soveltavat opittua myös omassa harjoitustyössä.


Kurssin ohjelma:

1. ENNAKKOTEHTÄVÄ

Kurssille osallistuvien tulee lukea seuraavat tekstit ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa:

  1. Luku 3 “After the Nation-State – What?” kirjasta Bauman, Zygmunt (2000). Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press.
  2. Massey, Doreen (2004) “Geographies of Responsibility”, Geografiska Annaler Series B, 86 (1), 5–18.

Mainittuihin teksteihin viitaten opiskelijan tulee kirjoittaa lyhyt essee (2-3 sivua), jossa pohditaan kysymyksiä: Mitä globalisaatio minulle merkitsee ja miten haluaisin tutkia sitä? Tehtävää laajennetaan lopputyönä toteutettavassa kurssiesseessä, jonka pituus on 7-8 sivua.
Ennakkotehtävä otetaan mukaan ensimmäiselle luentokerralle 21.1., minkä lisäksi se tulee ladata Moodleen.


2. LUENNOT (2 x 45 min), 8 kokoontumiskertaa:

21.1.  Johdantoluento (Kynsilehto, Puumala, Rantanen, Vaittinen): ennakkotehtävän purku, avataan globalisaation käsitettä keskustellen

28.1.  Muuttoliikkeet ja globalisaatio (Kynsilehto)

4.2.  Globaalin politiikka ja poliittisuus (Puumala)

11.2. Toimijuus ja globalisaatio (Rantanen)

18.2.  Poliittinen globaalitalous (Vaittinen)

11.3.  Globalisaatio ja työperusteiset muuttoliikkeet (Rantanen & Vaittinen)

18.3.  Pakolaisuus ja globalisaatio (Kynsilehto & Puumala)

25.3.  Vierailuluento: Matthew Friedman, UNIAP, YK  (Huom! Luennon ajankohta voi muuttua.)


3. HARJOITUKSET (12 h), 3 kokoontumiskertaa:

  1. Missä globalisaatio? (yht. 4 h)
  2. Elokuva globalisaatiosta + analyysi ryhmässä (4 h)
  3. Globalisaatio populaarikulttuurissa: tehtävä ja sen purkaminen (yht. 4 h)


4. LOPPUTYÖ

Opiskelija kirjoittaa kurssiesseen (7–8 sivua), jossa laajennetaan ennakkotehtävänä palautettua esseetä kurssilla opitun pohjalta ja sen valossa.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anitta Kynsilehto, Eeva Puumala , Pekka Rantanen, Tiina Vaittinen, Opettaja

Opetus

21.1.2013 – 22.4.2013
Luento-opetus 16 tuntia
Ma 21.1.2013 - 25.3.2013 viikoittain klo 12.00-14.00, Linna 6017, huom. 21.1., 28.1. ja 18.2. Linna 5014, ei luentoja 4.3 ja 25.3
Harjoitukset 12 tuntia
Seminaari
Ma 8.4.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 12.00-16.00
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.