x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.8.1 Tiede, teknologia ja yhteiskunta 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen keskeisten käsitteiden, tutkimussuuntausten ja menetelmien tuntemus sekä kyky soveltaa niitä eri yhteiskunnallisiin ilmiöalueisiin

Yleiskuvaus

Järjestäjä Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, TaSTI

Yleiskuvaus

Tiede ja teknologia muokkaavat ihmisten arkea siinä määrin, että modernien yhteiskuntien historian voisi kertoa tieteen ja teknologian historiana. Nykyisin tieteen, teknologian ja innovaatioiden yhteiskunnallinen asema on entisestään voimistunut, sillä vallitsevassa politiikkadiskurssissa ne nähdään yritysten, alueiden ja valtioiden kilpailukyvyn avaintekijöinä ja hyvinvoinnin edellytyksinä.

Kurssi perehdyttää opiskelijan tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuksen monitieteiseen perinteeseen. Lisäksi kurssi tutustuttaa tämän tutkimusperinteen piirissä virinneeseen ympäristöä ja yhteiskuntaa koskevaan tiedontuotannon ja hallinnan käytäntöjen tutkimukseen.

Sisältö

Kurssi perehdyttää opiskelijan tieteen ja teknologian tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tutkimusperinteisiin ja sovellutusalueisiin. Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa tieteen ja teknologian kytkeytyminen yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Harjoitukset antavat opiskelijalle välineitä empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen sekä valmiuksia arvioida oman tutkimusalan käytäntöjä.

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Marja Alastalo & Maria Åkerman (koordinaattorit), Vastaava opettaja

Opetus

8.1.2013 – 17.5.2013
Luento-opetus 20 tuntia
Ti 8.1.2013 klo 12-14, Linna 5026
Harjoitukset

Lisätiedot

Periodi III-IV:

5 op luennot (20 t) + kirjallisuus periodi III  ti klo 12–14, Linna 5026
5 op harjoitukset periodi IV.