x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS6.3.1 Sosiologia ja kapitalismi 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee nykysosiologian käsitteitä, ajattelua ja keskustelua. Hän ymmärtää teoreettisia sisältöjä sekä osaa yhdistää niitä aikalaiskeskusteluun.

Yleiskuvaus

Sosiologia kehittyi aikoinaan tutkimaan juuri modernin kapitalistisen yhteiskunnan instituutioita ja niiden keskinäisiä suhteita. Max Weberin sanoin kapitalismi on "nykyaikaisen elämämme kohtalonomaisin mahti". Kapitalismi ohjaa meidän kaikkien elämäämme voimalla joka tuntuu olevan yhteiskunnan kollektiivisen säätelyn ulottumattomissa. Kapitalistinen talousjärjestys on ulottanut vaikutuksensa maailman jokaiseen kolkkaan. Modernin yhteiskuntaelämän tulevaisuus riippuu kapitalistisen talousjärjestyksen tulevasta kehityksestä.

Luentosarjalla käsitellään sosiologisen ajattelun suhdetta modernin yhteiskunnan taloudelliseen järjestykseen. Erityisenä kohteena ovat kapitalismia koskevat sosiologiset näkemykset ja ajankohtaiset tutkimusteemat. Millainen on  kapitalistisen yhteiskunnan institutionaalinen rakenne, mihin sen dynamiikka perustuu, mitkä ovat kapitalismin yhteiskunnalliset edellytykset, millaisia yhteiskunnallisia seurauksia kapitalismilla on, voidaanko kapitalistista talousjärjestystä muuttaa ja miten?

Luentosarja esittelee sosiologista teoretisointia. Luentosarja toimii myös taloussosiologian johdantokurssina. Luentosarjan jälkeen Taloussosiologian seminaari jatkaa toimintaansa kevätlukukaudella 2013.

Luentosarja on kaikille kiinnostuneille avoin. Sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi yksikön yhteisten opintojen teoriahistoriaa käsittelevä luentosarja sekä sosiaalitieteiden yhteinen Sosiaalitieteiden teoriat kurssi. Luentosarja sijoittuu aineopintoihin, mutta se soveltuu syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi.

Luentosarja muodostuu vastuuopettajien Jari Aron ja Risto Heiskalan sekä vierailevien luennoitsijen luennoista.

Ohjelma:

Luennot tiistaisin klo 14 - 16

HUOM! Luentosali on muuttunut!

4.9. Jari Aro: Luentosarjan teemojen esittely, taloussosiologian lyhyt oppihistoria

11.9. Risto Heiskala: Talous sosiologin silmin (Pinni B 3116)

18.9. Jari Aro: Markkinat, raha, velka ja sosiaaliset suhteet. (Pinni B 3116)

25.9. Risto Heiskala: Karl Polanyi ja "Suuri murros". (Pinni B 3116)

2.10. Jari Aro: Karl Marxin kapitalismiteoria aatehistoriallisissa yhteyksissään (Päätalo ls C6)

9.10. Risto Heiskala: Karl Marxin kapitalismiteorian relevanssi tänään (Pinni B 3116)

23.10. Risto Heiskala: Max Weberin näkemys kapitalismin synnystä (Pinni B 3116)

30.10. Petri Ruuskanen: Joseph Schumpeter - kilpailuvaltio ja luova tuho (Pinni B 3116)

6.11. Jorma Sipilä: Hyvinvointivaltion talous (Atalpa ls 140)

13.11. Turo-Kimmo Lehtonen: Vakuutuksen sosiologia (Pinni B 3116)

20.11. Pertti Alasuutari: Globalisaatio (Pinni B 3116)

27.11. Ville-Pekka Sorsa: Finanssikapitalismin sosiologiaa (Pinni B 3116)

4.12. Jari Aro & Risto Heiskala: Kapitalismi ja kriisi – keskustelu (Pinni B 3116)

Luentosarja suoritetaan laatimalla essee luentosarjan + erikseen ilmoitettavan oheiskirjallisuuden avulla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ei ole ennakkoilmoittautumista.

Opettajat

Jari Aro (koordinaattori ), Vastaava opettaja
Risto Heiskala, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Ti 4.9.2012 - 4.12.2012 viikoittain klo 14-16

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan kurssin moodlen kautta:

https://learning2.uta.fi/course/view.php?id=301&lang=fi

Ohjeet moodleen liittymiseksi annetaan luennoilla.