x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.4 Työn kehollisuus jälkiteollisessa taloudessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, miten ruumista ja kehoa koskevat käsitykset kietoutuvat osaksi erilaisia ammatillisia ja teollisia instituutioita. Miten kehollisuuksia käytetään erilaisten ammattipätevyyksien ja non-verbaalisten kompetenssien tuottamisessa sekä työn tekemistä helpottavien työroolien ottamisessa. Kurssi tarjoaa käsitteitä ruumiillisuuden ja kehollisuuden erittelyyn ja ymmärtämiseen eri toimialoilla osana jälkiteollisen talouden muutoksia.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan työtä ja taloutta toimintakenttänä, jossa työntekijän, asiantuntijan ja johtajan ruumis ja keho ovat erottamaton osa sekä fyysistä työpanosta että imaginaarista taloudellisen arvon luomista eri organisaatioissa. Erilaisia esiintymis- ja vuorovaikutustaidollisia, omien ja eri kohderyhmien tunteiden hallintaan liittyviä tai ulkoista ilmettä koskevia vaamuksia kohdistuu nykyisin monien eri toimialojen työntekijöihin ja esimiehiin.

Kurssin suoritustapa:

  • 4-6 kehollisuutta käsitteellistävän tieteellisen artikkelin lukeminen,  osallistuminen lukupiiriin ja sen yhteydessä annettavaan opetukseen
  • havaintotehtävä kehollisuudesta työssä (3 s.)
  • essee,  joka analysoi havaintotehtävää eteenpäin kurssilla saatujen käsitteiden avulla (5 s.).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

yliopistotutkija Anne Koski (YT), Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2013 – 1.3.2013
Lukupiiri 10 tuntia
Lukupiiri
To 10.1.2013 - 28.2.2013 viikoittain klo 15-17, Linna 5026