x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.5/ SOSM Kenttätyö työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yleiskuvaus

SOS10.1.5/ SOSM5.1 Kenttätyö työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä (5 op)

Vastaavat opettajat: Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Hanna Ylöstalo

Kurssikuvaus: Kurssi käsittelee kenttätyötä eri vaiheissa: kentälle pääsyä, kentälle menoa, suhteita kentällä sekä raportointia. Kenttätyömenetelmistä käsitellään laajemmin ainakin etnografiaa sekä toimintatutkimusta. Muita kenttätyöhön liittyviä aiheita ovat esimerkiksi eettiset kysymykset, onnistumiset ja epäonnistumiset, valtasuhteet kentällä sekä aineiston keruu ja jäsentäminen kenttätyössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat tutkijan valinnoista tutkimusprosessin eri vaiheissa. Kurssilla sovelletaan erityisesti feministisen tutkimuksen metodologiaa. Kontekstina on työelämän tutkimus, mutta kurssilla käsiteltyjä aiheita voi soveltaa myös muuhun kenttätyöhön. Käytämme kurssilla esimerkkejä omista kenttä- ja kehittämiskokemuksistamme. Kurssi toteutetaan seminaarimuotoisena, ja lisäksi opiskelijat tekevät kenttätyöhön liittyvän oppimistehtävän. 

Huom.! Kurssille otetaan maksimissaan 20 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 31.12.2012 mennessä sähköpostilla osoitteeseen katri.otonkorpi-lehtoranta@uta.fi .

 

Opettajat

Hanna Ylöstalo, Katri Otonkorpi-Lehtoranta ja Minna Leinonen, Vastaava opettaja

Opetus

Seminaari 18 tuntia
seminaari
Ke 9.1.2013 - 6.3.2013 viikoittain klo 12-14, Linna 5026