x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOSM5.1 Semiotiikkaa sosiaalitieteilijöille 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee semioottisia lähestymistapoja ja analyysivälineitä ja osaa soveltaa niitä empiiriseen sosiaalitieteelliseen tutkimukseen.

Yleiskuvaus

Ohjelma:

Torstai 10.1. klo 10-12, Linna 5016 Aloitus: ryhmän kokoontuminen, kurssin esittely ja ohjeet & johdantoluento

Torstai 17.1. klo 10-12, Linna 5016 Luento: Roland Barthesin koodisto ja sen soveltaminen television mainoselokuvien analyysiin

Torstai 24.1. klo 10-12, Linna 5016 Luento: Charles S. Peircen merkkiteoria ja sen soveltaminen motivoivien päihdekeskustelujen vuorovaikutuksen analyysiin

Torstai 31.1. klo 10-12, Linna 5016 Anja Koski-Jänneksen luento: Dialogi ja dialogisuus  Mihail Bahtinilla

Torstai 7.2. klo 10-12, Linna 5016 Luento: katsaus muihin sosiaalitieteelliseen tutkimukseen soveltuviin semioottisiin lähestymistapoihin ja käsitteellisiin työkaluihin (luennon tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan myöhemmin kurssilla) + tarkemmat ohjeet harjoitustyöhön,  ryhmiin jakautuminen ja harjoitustöiden esittämisen aikataulusta sopiminen

8.2.- 27.2. Itsenäistä harjoitustöiden tekemistä 2-3 opiskelijan ryhmissä. Ei yhteisiä kokoontumisia

Torstai 28.2. klo 10-12, Linna 5016 Harjoitustöiden esittäminen ja kirjallisten raporttien palauttaminen

Torstai 7.3. klo 10-12, Linna 5016 Harjoitustöiden esittäminen, kirjallisten raporttien palauttaminen ja loppukeskustelu

Opettajat

Harri Sarpavaara, Vastaava opettaja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 31.12. 2012 mennessä opettajalle: harri.sarpavaara@uta.fi. Kurssille voidaan ottaa max. 20 opiskelijaa.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian ja sukupuolentutkimuksen maisteriopintoja suorittaville opiskelijoille.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, läsnäoloa luennoilla, harjoitustehtävien tekemistä sekä niiden suullista ja kirjallista esittämistä. Opiskelija arvioi ennen kurssille ilmoittautumista onko hänellä mahdollisuutta sitoutua suorittamaan kurssi yllä kuvatun ohjelman mukaisesti. Kurssia ei ole mahdollista suorittaa korvaavilla suoritustavoilla (esim. kirjatenttinä).